Bộ Tư pháp kết luận về giải quyết khiếu nại của Công ty CP Địa ốc Hồng Phát: Nhiều sai sót trong thi hành án và giải quyết khiếu nại khiến doanh nghiệp bức xúc

(KINHTENEWS) – Văn bản số 2097/BTP-TTR ngày 11/6/2020 do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu (ký thay Bộ trưởng), nêu kết quả giải quyết đơn khiếu nại của Công ty Cổ phần Địa ốc Hồng Phát (Công ty Hồng Phát). Bộ Tư pháp xác định, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An và Tổng cục THADS Bộ Tư pháp có sai sót khi ban hành quyết định ngăn chặn hơn 232,6ha đất của Công ty Hồng Phát cũng như quá trình giải quyết khiếu nại. Từ đó, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo xử lý nghiêm…

Phải tổ chức thi hành án đảm bảo đúng luật định

Trong Văn bản số 2097/BTP-TTR ngày 11/6/2020 (gọi tắt Văn bản 2097), lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết, đã nhận được nhiều đơn của Công ty Hồng Phát khiếu nại Quyết định số 06/QĐ-CTHADS ngày 06/3/2019 (gọi tắt Quyết định số 06) của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An và một số nội dung khác có liên quan. Bộ Tư pháp đã giao Thanh tra Bộ thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật và trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc tổ chức thi hành Phán quyết về vụ kiện số 29/12 ngày 25/4/2013 của Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (gọi tắt là Phán quyết Trọng tài).


Một góc Dự án do Công ty Hồng Phát làm chủ đầu tư.

Quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Long An đã ký ban hành Quyết định số 07/QĐ-CTHADS ngày 18/12/2018 “về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với 13 Giấy chứng nhận QDSĐ của Công ty Hồng Phát” với 2.326.563,6m2 (gọi tắt Quyết định số 07). Quyết định này căn cứ vào đơn của China Policy Limited (gọi tắt CPL) đề ngày 28/11/2018 và 06/12/2018.

Hồng Phát có đơn khiếu nại Quyết định số 07 trái pháp luật, ban hành không đúng phạm vi, đối tượng thi hành án, không có căn cứ pháp lý và không có cơ sở thực tế. Ngày 06/3/2019, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An ban hành Quyết định số 06 giải quyết khiếu nại, nội dung: Không chấp nhận toàn bộ khiếu nại của Công ty Hồng Phát.

Bộ Tư pháp xác định: Chấp hành viên ký Quyết định số 07 “áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án” là đúng thẩm quyền, phù hợp quy định Điều 20 (khoản 5), Điều 66 và Điều 69 (khoản 1) Luật THADS. Cục trưởng Cục THADS ký Quyết định số 06 là đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 142 Luật THADS.

Tuy nhiên, cả hai Quyết định trên có tồn tại, sai sót. Cụ thể, Quyết định số 07 có sự nhầm lẫn khi ghi Giấy chứng nhận QDSĐ 132.707,6m2 (vào sổ T03624 ngày 26/9/2009) là số BC T03624, số đúng phải là AI 212591.

Đối với Quyết định số 06, đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, tại Điều 4 của Quyết định số 06 lại nêu: “Công ty Hồng Phát có quyền khiếu nại tiếp đến Tổng cục trưởng Tổng cục THADS trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này” là không đúng với khoản 3 Điều 38 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ.


Nữ doanh nhân Trần Thị Việt Thanh.

Công ty Hồng Phát cho rằng Tổng cục THADS thực hiện giải quyết khiếu nại của Công ty Hồng Phát trái quy định pháp luật, có dấu hiệu ngụy tạo Thông báo số 130/TB-TCTHADS ngày 17/5/2019 (thu hồi Thông báo thụ lý khiếu nại) làm mất quyền khiếu nại của Công ty Hồng Phát đối với Quyết định số 06.

Bộ Tư pháp xác định: Công ty Hồng Phát đã gửi đơn đến Tổng cục THADS khiếu nại Quyết định số 06 và Quyết định số 07. Ngày 19/4/2019, Tổng cục THADS có Thông báo số 103/TB-TCTHADS thụ lý đơn khiếu nại của Công ty Hồng Phát. Qua rà soát, Tổng cục THADS phát hiện việc thông báo thụ lý khiếu nại của Hồng Phát đối với Quyết định số 06 (có hiệu lực thi hành) là không phù hợp nên đã có Thông báo số 130/TB-TCTHADS ngày 17/5/2019 thu hồi Thông báo thụ lý số 103/TB-TCTHADS. Theo sổ phát hành công văn Tổng cục THADS thì Thông báo 130/TB-TCTHADS được gửi cho Hồng Phát qua đường bưu điện ngày 21/5/2019. Các tài liệu thu thập được cho thấy: Không đủ cơ sở kết luận Thông báo số 130/TB-TCTHA ngày 17/5/2019 của Tổng cục THADS là ngụy tạo.

Theo Bộ Tư pháp, những sai sót trong quá trình xử lý khiếu nại nói trên của Tổng cục THADS, về bản chất không làm mất quyền khiếu nại của Công ty Hồng Phát. Đối với Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan THADS địa phương đã có hiệu lực thi hành, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thẩm quyền xem xét lại khi cần thiết theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 142 Luật THADS. Thực tế, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra để tham mưu cho Bộ trưởng xem xét các khiếu nại của Hồng Phát.

Bộ Tư pháp kết luận: Trong quá trình Tổng cục THADS xử lý đơn khiếu nại của Công ty Hồng Phát đã có sai sót, thụ lý khiếu nại đối với Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành. Sai sót này phần nào làm phát sinh khiếu nại bức xúc từ Công ty Hồng Phát cần phải được chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.


Bà Trần Thị Việt Thanh cùng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ – Trương Hoà Bình tặng xe đạp cho học sinh ở huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Từ những “tồn tại, sai sót, nhầm lẫn” vừa nêu trên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã chỉ đạo và giao Tổng cục THADS: Thứ nhất, sửa đổi, chỉ đạo đính chính, những nội dung chưa đúng quy định pháp luật, sơ sót kỹ thuật của Quyết định số 06 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An. Thứ hai, tổ chức họp, kiểm điểm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những sai sót trong việc xử lý đơn khiếu nại của Công ty Hồng Phát. Thứ ba, chỉ đạo Cục THADS tỉnh Long An tổ chức họp kiểm điểm, xác định trách nhiệm cá nhân và có hình thức xử lý tương xứng đối với những tồn tại, sai sót như kết luận đã nêu; tổ chức thi hành án đảm bảo đúng quy định pháp luật; báo cáo, đề xuất, giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi hành án.

Cần xem xét thấu đáo, “cởi trói” cho doanh nghiệp (!)

Sau khi tiếp nhận Văn bản số 2097, nữ doanh nhân Trần Thị Việt Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hồng Phát, có đơn đề nghị lãnh đạo Bộ Tư pháp xem xét lại toàn bộ nội dung khiếu nại của Công ty Hồng Phát. Bà Trần Thị Việt Thanh cho biết, liên quan đến việc ngăn chặn 13 Giấy chứng nhận QSDĐ của Dự án Khu dân cư cao cấp và Trường đua ngựa Hồng Phát do Công ty Hồng Phát làm chủ đầu tư. Trước đây, Cục THADS Long An đã một lần ra lệnh ngăn chặn toàn bộ 13 QSDĐ bằng Công văn số 525/CTHA ngày 18/9/2017.

Từ khiếu nại của Hồng Phát, Bộ Tư pháp định chỉ đạo làm rõ và có Văn bản số 123/BC-BTP ngày 04/6/2018, khẳng định: “Không có căn cứ để cưỡng chế, kê biên 13 Giấy chứng nhận QSDĐ của Công ty Hồng Phát theo Điều 71, Luật THADS. Theo quy định của Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì sau khi kê biên, cơ quan THADS phải áp dụng các biện pháp tiếp theo để xử lý tài sản như: Thẩm định giá, bán đấu giá, giao tài sản… Trường hợp, cơ quan THADS tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản của Công ty Hồng Phát thì không đúng theo nội dung Phán quyết Trọng tài”. Đáng chú ý, Văn bản số 123/BC-BTP đã được Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình thông qua thể hiện tại Văn bản số 8248/VPCP-V.I ngày 31/8/2018, của Văn phòng Chính phủ: “Đồng ý về nguyên tắc hướng giải quyết của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 123/BC-BTP. Nếu có tranh chấp về góp vốn và bồi thường thiệt hại trong việc thực hiện Thỏa thuận khung giữa 2 công ty, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, UBND tỉnh Long An hướng dẫn công ty khởi kiện tại Tòa án nhân dân để giải quyết”.

Tổng cục THADS cũng có chung quan điểm với lãnh đạo Bộ Tư pháp, thể hiện rõ tại Văn bản số 4341/TCTHADS-NV1 ngày 26/11/2018.


Bà Trần Thị Việt Thanh thăm, tặng quà Mẹ VNAH tại Đồng Nai dịp 27/7/2020.

Từ hai Văn bản 123/BC-BTP và 4341/TCTHADS-NV1, Cục THADS sự tỉnh Long An đã chấm dứt việc ngăn chặn hơn 232,6 ha đất của Hồng Phát bằng Văn bản số 682/CV-CTHADS ngày 29/11/2018. Tuy nhiên, chỉ 20 ngày sau, Cục THADS sự tỉnh Long An tái lập việc ngăn chặn bằng Quyết định số 07 ngày 18/12/2018.

Trong đơn, nữ doanh nhân cho rằng Văn bản số 2097 thể hiện lãnh đạo Bộ Tư pháp chỉ mới xem xét những khiếu nại của Công ty Hồng Phát về mặt hình thức, trình tự, thủ tục chứ chưa xem xét một cách khách quan nội dung, diễn biến thực tế của vụ việc; cũng như chưa làm rõ việc chấp hành pháp luật trong quá trình tổ chức thi hành Phán quyết Trọng tài.

Nữ doanh nhân bày tỏ: “Rất tiếc, Đoàn thanh tra của Bộ Tư pháp chưa lôi được toàn bộ chân tướng vụ việc ra ánh sáng dẫn đến kết luận thiếu khách quan, mâu thuẫn với chính kết luận trước đây của Bộ Tư pháp thể hiện tại Văn bản số 123/BC-BTP. Trên tinh thần thượng tôn pháp luật và luôn tin tưởng vào nền pháp chế XHCN, doanh nghiệp chúng tôi thiết tha đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét tường tận, giải quyết khiếu nại của Công ty Hồng Phát theo hướng chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản số 8248/VPCP-V.I ngày 31/8/2018, nhằm “cởi trói” cho doanh nghiệp, giảm thiểu thiệt hại ngày càng chồng chất…”. 

Theo Luật Sư Việt Nam

Nguồn: https://lsvn.vn/bo-tu-phap-ket-luan-ve-giai-quyet-khieu-nai-cua-cong-ty-cp-dia-oc-hong-phat-nhieu-sai-sot-trong-thi-hanh-an-va-giai-quyet-khieu-nai-khien-doanh-nghiep-buc-xuc.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30&fbclid=IwAR0twrfrPEsQ8BIz8kSJPi2YvCFR6auT6XwQMHAitdaPe8wFY8CPdYEY9Sc
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: vnkinhtenews@gmail.com

Kinh tế News ©


Email: kinhtenews@gmail.com
Ghi rõ nguồn Kinhtenews khi phát hành lại những thông tin này!

Văn phòng Miền Bắc: Tòa nhà ACB, 10 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Văn Phòng Miền Nam: An Phú Plaza,117-119 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3
ĐT:(08) 38 330 888 - Fax: (08) 38 330 889